ScholarshipÖsztöndíj

About the namesake of the scholarshipAz ösztöndíj névadójáról


Stefan Lengyel graduated from the College of Applied Arts, a predecessor of MOME. He is noted for designing the magnetophon and the articulated Ganz trams, his works had been awarded by professional prizes 30 times. Stefan Lengyel a MOME jogelődjének számító Iparművészeti Főiskolán diplomázott. Nevéhez fűződik a magnetofon és a Ganz csuklós villamosának megtervezése, munkáit harminc alkalommal honorálták szakmai díjakkal.

Besides Hungary he worked in Germany, Finland, Japan, the United States, Italy and Taiwan. He worked as the department head at the University of Essen and at the MOME Product Design department, his former pupils are leading professionals at world famous companies.Magyarország mellett Németországban, Finnországban, Japánban, az Egyesült Államokban, Itáliában és Tajvanon is dolgozott. Volt az Esseni Egyetem és a MOME formatervező tanszékének vezetője, tanítványai ma világcégek vezető szakemberei.

Thanks to the cooperation he initiated between MOME and Mercedes-Benz Hungarian students have been designing the cars of the future in Budapest in the past 20 years. He received the Moholy-Nagy Prize in 2007, and he was honored by the Officer’s Cross of the Hungarian Order of Merit in 2008.Ő hívta életre a MOME és a Mercedes-Benz együttműködését, aminek keretében a magyar hallgatók csaknem húsz éve tervezik Budapesten a jövő autóit. 2007-ben Moholy-Nagy-díjat kapott, 2008-ban pedig a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki.

Stefan Lengyel Scholarship of excellenceStefan Lengyel Kiválósági Ösztöndíj

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány 2020 őszén hívta életre a Stefan Lengyel Kiválósági Ösztöndíj programot, melynek két modulja a hallgatók teljesítményalapú támogatása mellett a diákok naprakész iparági, gyakorlati kompetenciáinak bővítésére és szakmai integrációjára is nagy hangsúlyt fektet.

The Stefan Lengyel Scholarship of excellence brought to life by the Moholy-Nagy University of Art and Design Fund besides supporting the students, based on their achievements, lays great emphasis on the development of their up-to-date practical competencies and their professional integration. The program includes two modules.A koncepció a MOME Akadémia, a Hallgatói- és Doktorandusz Önkormányzat közreműködésével készült el. Egy olyan program kifejlesztése volt a cél, amely szimbolizálja egyetem identitását, megtestesíti annak innovatív, ambiciózus karakterét és egyúttal figyelembe veszi a közösség visszajelzéseit is.

A résztvevők a kétkörös kiválasztást követően intézetenként egy ötfős zsűri bizottság előtt prezentálják pályamunkáikat. A kiválasztás folyamatát a lenti infografika szemlélteti.